Doradztwo z prawa zamówień publicznych dla wykonawców

Chcąc uzyskać zamówienie publiczne przedsiębiorca zmuszony jest wykonać szereg czynności związanych ze złożeniem oferty. Dlatego jeżeli nie wiesz jak prawidłowo przygotować dokumenty przetargowe? Masz wątpliwości czy wymagania, jakie stawia zamawiający oraz dokumenty, jakich żąda są zgodne z prawem? Nie wiesz jak napisać odwołanie? Nie martw się my pomożemy Ci wygrać przetarg i nie pozwolimy, abyś został wykluczony z postępowania. Bądź bardziej skuteczny od konkurencji i skorzystaj naszych usług. Zakres naszego doradztwa dla oferentów obejmuje min.:

  • wydawanie ekspertyz i opinii w sprawach spornych dotyczących procedur przetargowych
  • przygotowywanie ofert
  • weryfikację projektów umów,
  • analizę treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
  • opracowywanie zapytań do SIWZ
  • reprezentowanie wykonawcy przez Krajową Izbą Odwoławczą
  • opracowywanie odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej
  • stałe wsparcie prawne w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz po jego zakończeniu