Fotowoltaika

Fotowoltaika to technologia polegająca na pozyskaniu energii słonecznej oraz konwersji tej energii na energię elektryczną, innymi słowy jest to wytwarzanie prądu elektrycznego z promieniowania słonecznego. Proces ten zachodzi w ogniwach fotowoltaicznych przy wykorzystaniu zjawiska efektu fotowoltaicznego. W 2015 roku weszła w życie ustawa o odnawialnych źródłach energii. Celem ustawy jest zagwarantowanie trwałego rozwoju gospodarki przy jednoczesnym zwiększeniu bezpieczeństwa energetycznego i ochrony środowiska. Znaczna część przepisów ustawy dotyczy nowych form wsparcia dla wytwórców energii z OZE. Mając na względzie duże zainteresowanie tematyką fotowoltaiki zarówno przez instytucje publiczne jak i podmioty prywatne oferujemy doradztwo i pomoc w przygotowaniu inwestycji z zakresu fotowoltaiki po przez:

  • Sporządzenie dokumentacji technicznej niezbędnej do wykonania farmy fotowoltaicznej,
  • Przygotowanie studium wykonalności projektu z zakresu fotowoltaiki,
  • Udział w negocjacjach z instytucjami finansującymi projekty z zakresu odnawialnych źródeł energii,
  • Raporty – ocena oddziaływania instalacji fotowoltaicznych na środowisko,
  • Prognozy produktywności i optymalizacji mocy elektrowni fotowoltaicznych w kontekście zapewnienia minimalnego wymogu gwarancji wydajności elektrowni w okresie 3-letnim i 15-letnim w ustawie o OZE,
  • Przygotowanie wniosków o dofinansowanie z UE budowy mikroinstalacji fotowoltaicznych – dla inwestorów prywatnych lub samorządów,

Nasze atuty:

  • doświadczona kadra która pełniła nadzór nad wieloma instalacjami fotowoltaicznymi w Polsce i za granicą,
  • własne laboratorium do badań paneli fotowoltaicznych,
  • eksperci z branż niezbędnych do realizacji instalacji fotowoltaicznych: kancelaria prawna, biuro inżynierskie, firma wykonawcza,