Grzegorz Witold Dziarski

Absolwent prawa (UKSW) i psychologii społecznej (SWPS). Kierownik programów, prezes i członek organów nadzoru spółek, ewaluator (członek PTE).

Konsultant, trener i mentor w obszarze rządzenia publicznego, projektów systemowych, strategii, komunikacji, uczenia się i innowacji. Współpracuje z kierownictwem urzędów i przedsiębiorstw, menedżerami oraz z każdym, kto dąży do czegoś więcej.

Skoncentrowany głównie na problematyce rozwoju osobistego i instytucjonalnego oraz walki z entropią. Entuzjasta i propagator doradztwa systemowego, obejmującego całościowo zagadnienia rozwoju kapitału duchowego, społecznego, intelektualnego oraz fizycznego. Poszukiwacz ukrytych źródeł działania.

Realizuje procesy ko-mentoringu dla poszukujących sensu i wzrostu. Autor wielu publikacji, opracowań i programów szkoleniowych dotyczących zarządzania.

Prywatnie – mąż i ojciec, mieszkaniec warszawskiego Natolina. Dominujące cechy charakteru (przynajmniej wg instytutu Gallupa): współzależność, dociekliwość, myślenie systemowe, wnikliwość, pryncypialność