Marcin Melon

Marcin Melon trener doradca  właściciel firmy doradczo-konsultingowej - „NEGRI” Marcin Melon. W 2006 roku ukończył studia z Prawa zamówień publicznych w Wyższej Szkole Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie. Od 2007r. wykładowca w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji. Jest konsultantem i trenerem ds. zamówień publicznych. W latach 2004-2005 vice prezes ceyta Europejskiego Stowarzyszenia Ekspertów i Konsultantów. W 2014 roku uzyskał certyfikat Profesjonalnego Trenera Biznesu PARP. Prowadził szkolenia m.in dla pracowników MSWiA, PARP, Ministerstwa Transportu, Handelsbanku, Ministerstwa Środowiska, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu, MEN, UOKIK, Polskiej Izby Turystyki, Instytutu Mickiewicza, Instytutu Nafty i Gazu, GDDKiA, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego,  Urzędu Marszałkowskiego  w Łodzi i Warszawie. Autor licznych publikacji z zakresu prawa zamówień publicznych w takich pismach jak: Gazeta Prawa, Rzeczpospolita, Puls Biznesu, Rachunkowość Budżetowa, Kalejdoskop Budowlany, Przegląd Komunalny, Gazeta Samorządu i Administracji, Wspólnota, Inwestycje Komunalne, Prawo Przedsiębiorcy, Przegląd Samorządowy, Samorząd Europejski, Przegląd Komunalny.