Marcin Melon

Marcin Melon Doradca i trener z zakresu prawa zamówień publicznych i PPP. Tematyką zamówień publicznych zajmuje się od 2000 roku. W latach 2004-2005 vice prezes ceyta Europejskiego Stowarzyszenia Ekspertów i Konsultantów. W 2006 roku ukończył studia z zakresu prawa zamówień publicznych w Wyższej Szkole Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie. W latach 2007-2008. wykładowca w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji. W 2015r. uzyskała certyfikat Trenera biznesu. W 2019r. ukończył studia na kierunku Administracja i Finanse Publiczne na SGGW.  W 2019r.  pracował jako ekspert w komisji ds. deregulacji, która zajmowała się projektem ustawy Prawo zamówień publicznych. Prowadził szkolenia m.in dla Narodowego Banku Polskiego, GDDKiA, Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, PGNiG, MSWiA, ZUS, PARP, Zarządu Służby Więziennej, Ministerstwa Transportu, Polskiego Centrum Akredytacji Handelsbanku, Ministerstwa Środowiska, Wojewódzkich Funduszu Ochrony Środowiska, MEN, UOKIK, Polskiej Izby Turystyki, Instytutu Mickiewicza, Instytutu Nafty i Gazu, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, Urzędu  Marszałkowskiego w Warszawie, Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach Narodowego Centrum Badań, Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, oraz liczne szkolenia dla wykonawców. Od 20 lat prowadzi postępowania przetargowe na zlecenie podmiotów publicznych. W 2020r. przeprowadził kilkadziesiąt postępowań na łączną kwotę ponad 200 000 mln złotych.