Partnerstwo publiczno-prywatne

Partnerstwo publiczno-prywatne to forma realizacji zadań publicznych z wykorzystaniem środków prywatnych. Przeprowadzone analizy wykazały, że 54% polskich przedsiębiorców ma świadomość istnienia możliwości uczestnictwa w inwestycji z wykorzystaniem formuły partnerstwa publiczno-prywatnego, ale niemal połowa z nich, bo 49% określa poziom wiedzy na ten temat jako przeciętny. W perspektywie średnioterminowej PPP ma szansę istotnie rozpowszechnić się w Polsce i przynieść realną zmianę jakościową w sposobie realizacji zadań publicznych. Dlatego jeśli chcecie Państwo realizować inwestycje w nowoczesny sposób oferujemy Wam doradztwo z zakresu PPP, obejmujące min.:

  • wstępną analizę możliwości realizacji projektu w formule PPP
  • opracowanie dokumentacji wyboru partnera prywatnego
  • przeprowadzenie niezbędnych analiz do rozpoczęcia projektu w formule PPP
  • doradztwo w zakresie tworzenia umów z PPP
  • analizę finansową projektu
  • opracowanie analizy ekonomicznej projektu
  • identyfikację ryzyk w projekcie i zarządzanie nimi