Prawo budowlane

Realizacja robót budowlanych zwykle rodzi problemy zarówno dla inwestora jak i dla wykonawcy. Nikt nie może sobie pozwolić na wstrzymanie realizacji inwestycji zwłaszcza jeżeli jest ona finansowana ze środków UE. Dlatego w ramach naszej działalności świadczymy doradztwo w zakresie szeroko rozumianego prawa budowlanego. Zakres naszych usług obejmuje:

  • analizę i ocenę dokumentacji projektowej
  • sporządzenie projektów budowlanych
  • porządzanie programów funkcjonalno-użytkowych
  • ktualizację kosztorysów
  • mediacje pomiędzy stronami procesu inwestycyjnego
  • reprezentacje przed sądem w kwestiach dotyczących inwestycyjnych