Szkolenia dla oświaty

Tematyka naszych szkoleń:

 1. Działania profilaktyczne szkoły – bezpieczny uczeń
  Tworzenie prawidłowego Programu Profilaktyki i Programu Wychowawczego szkoły, zadania i obowiązki nauczycieli, bezpieczeństwo uczniów, dokumentowanie działań szkoły dotyczących profilaktyki i bezpieczeństwa.
 2. Ewaluacja wewnętrzna
  Skuteczne, wygodne i zgodne z prawem prowadzenie ewaluacji wewnętrznej, przygotowanie narzędzi, zadania Rady Pedagogicznej, przygotowanie raportu i wdrażanie wniosków, przygotowanie do ewaluacji zewnętrznej.
 3. Ocenianie kształtujące
  Przygotowanie informacji zwrotnej uczniom, aktywizacja uczniów i zgodna z prawem ocena ich pracy
 4. Sytuacje kryzysowe w szkole
  Przygotowanie szkoły do sytuacji kryzysowej, zadania nauczycieli, przygotowanie prawidłowej dokumentacji, kontakty z instytucjami i mediami.
 5. Kontrola zarządcza w szkole
  Wprowadzenie kontroli zarządczej w szkole, zadania dyrektora i nauczycieli, przygotowanie prawidłowej dokumentacji, analiza bezpieczeństwa w szkole
 6. Jak dokumentować by skutecznie pomagać?
  Poznanie zadań i obowiązków nałożonych na szkoły wynikających z treści nowych przepisów prawa oświatowego. Zapoznanie z nowymi przepisami, możliwość aktualizacji, dostosowania obowiązujących w szkole regulacji do nowych wymagań. Zapoznanie nauczycieli z zadaniami i obowiązkami wynikającymi z przepisów o pomocy psychologiczno-pedagogicznej