Zarządzanie rozwojem

Do rozwoju każdej nowoczesnej gminy niezbędnym jest Wieloletni Plan Inwestycyjny. Coraz częściej władze decydują się na prywatyzację usług komunalnych. Dlatego też proponujemy jednostkom publicznym:

  • Opracowywanie strategii rozwoju gminy,
  • Opracowywanie planów wieloletnich poszczególnych sektorów usług komunalnych i społecznych,
  • Wieloletnie Plany Inwestycyjne,
  • Wieloletnie Plany Finansowe,
  • Przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do restrukturyzacji, przekształcenia i prywatyzacji gospodarki komunalnej.