Szkolenia z prawa

Tematyka naszych szkoleń:

 1. Prawo zamówień publicznych
 2. Prawo budowlane
 3. Kodeks postępowania administracyjnego
 4. Ustawa o ochronie danych osobowych
 5. Ustawa o dostępie do informacji publicznej
 6. Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
 7. .Instrukcja kancelaryjna
 8. Inwentaryzacja aktywów i pasywów zagadnienia praktyczne
 9. Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.
 10. Archiwizacja dokumentacji projektów unijnych
 11. Kontrola zarządcza jako istotny element skutecznego zarządzania
 12. Inwentaryzacja aktywów i pasywów