Szkolenia z rozwoju osobistego

Tematyka naszych szkoleń:

  1. Warsztaty z budowania organizacji inteligentnej i systemowego rozwiązywania problemów w organizacji
  2. Poprawa jakości planowania rozwoju strategicznego i działalności bieżącej organizacji 
  3. Zarządzanie procesowe i poprawa jakości świadczenia usług w organizacji – analiza i poprawa procedur - doskonalenie organizacji i opisów stanowisk pracy, profile kompetencyjne
  4. Satysfakcja i zadowolenie z pracy, jak przeciwdziałać wypaleniu i demotywacji
  5. Zarządzanie sobą i zespołem w trudnych czasach zmiany
  6. Zarządzanie czasem, określanie priorytetów w pracy, praca pod presją
  7. Zarządzanie trudnymi sytuacjami i unikanie przeciążenia stresem w pracy - reagowanie, radzenie sobie ze stresem, relacje z trudnym klientem.
  8. Komunikacja w pracy. Zasady komunikacji w relacjach indywidualnych oraz w pracy zespołowej
  9. Zarządzanie projektem – podejście dynamiczne
  10. Bycie liderem – władza i autorytet, inteligencja wieloraka.