Zarządzanie jakością

Administracja coraz częściej zwraca uwagę na jakość świadczonych usług a klienci stają się coraz bardziej wymagający. Wychodząc naprzeciw tym wszystkim wyzwaniom jakie stoją dziś przed nowocześnie zarządzaną administracją proponujemy podmiotom publicznym doradztwo w zakresie:

  • Komercjalizacji urzędów i przedsiębiorstw publicznych
  • Wdrażania zarządzania projektowego
  • Wdrażania zarządzania procesowego i zarządzania jakością
  • Zarządzania ryzykiem
  • Informatyzacji zarządzania